Rozpočet

Rozpočet roku 2017 v tis. Kč

Příjmy

Částka
Daňové příjmy - 11,12,15

4250,00 

Poplatky - 13

262,00 

Nedaňové příjmy - 21,22,23,24

411,00 

Kapitálové příjmy - 31

5,00 

Dotace - 41,42

   72,00 

Přebytek hospodaření z minulých let - 8115

-

Přijatý úvěr - 8123 

 - 

Celkem

5 000,00 

Výdaje

Částka
Lesní hospodářství - 1031

25,00 

Doprava - 2212,2221

900,00 

Vodní hospodářství - 2310,2321,2341

600,00 

Vzdělávání- školství 3111, 3113      

10,00 

Kultura, církve 3319,3322,3399

80,00 

Tělovýchova, zájmová činnost 3412, 3421

105,00 

Komunální služby a územní rozvoj - 3631, 3632,3635, 3639

783,00 

Nakládání s odpady - 3721, 3722, 3729

610,00 

Ochrana přírody a krajiny 3745   

460,00 

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

5,00

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512

70,00 

Zastupitelstvo obce 6112

729,00 

Obecní úřad 6171

610,00 

Finanční operace 6310

12,00 

Ostatní činnosti- platba daní a poplatků 6409

1,00 

Splátky přijatých úvěrů 8124

366,672 

Celkem

5 366,672

   Návrh rozpočtu Obce Rašovice na rok 2017 byl na úřední desce Obecního úřadu Rašovice a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Rašovice (www.rasovice.cz) vyvěšen dne 05.12.2016 a sejmut dne 20.12.2016.

  Rozpočet Obce Rašovice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem Obce Rašovice dne 22.12.2016.

 

Rozpočtová opatření obce v rozpočtu na rok 2017:

 

Střednědobý výhled rozpočtu:  Výhled 2017-19.xlsx

 

 

 

30. 4. Blahoslav

Zítra: Svátek práce

rasovice_mapkacr[1].gif

Návštěvnost stránek

075703