Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost  
Vyhláška o místním poplatku ze psů OZV č 2 2012.doc 01.01.2013  
Vyhláška č. 3/2010.doc o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.01.2011  
plán zimní údržby .doc 01.01.2011  
 OZV č 1 2012 s.doc o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  01.01.2013  
 Směrnice VZ 1 2 2012.doc  04.06.2012  
 OZV č. 2 2008 - pohyb psů po veřejném prostranství.pdf  16.06.2008  
Řád pohřebiště-směrnice.doc 30.05.2008  
Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2004 platnost
ukončena
Směrnice 1 2013.doc  27.12.2013  
 Řád pohřebiště 2015.doc  20.3.2015  
Rašovice vodovod - obchodni_podminky_voda.doc 1.4.2015  

Důležité zákony

 

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 Usnesení zastupitelstva

U

   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

Závěrečný účet

Oznámení

Datum

Závěrečný účet_2015.pdf

Inventarizační zpráva za rok 2015.PDF

Příloha prosinec 2015

Rozvaha prosinec 2015

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2015

04.05.2016 - 20.05.2016

FIN 2-12M prosinec 2015

 

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016.PDF

                                                                                             21.03.2017

Výběrová řízení

 

30. 4. Blahoslav

Zítra: Svátek práce

rasovice_mapkacr[1].gif

Návštěvnost stránek

075703